MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

MODERNIZACJA ODCINKA ZAKOŃCZONADrukuj

  • 26/01/2010 10:13:04
MODERNIZACJA ODCINKA ZAKOŃCZONA

21 stycznia br. w Chotyłowie woj. lubelskie, odbyła się uroczystość zakończenia modernizacji linii kolejowej na odcinku Biała Podlaska – Terespol (Lot D). Wartość wykonanych prac wyniosła 105,3 mln euro brutto. W ramach trwających 28 miesięcy robót zrealizowano:
•    wymianę 52 km torów wraz podtorzem i odwodnieniami,
•    wymianę 50 km sieci trakcyjnej i konstrukcji wsporczych,
•    modernizację stacji Chotyłów wraz z budową przejścia pod torami,
•   przebudowę czterech przystanków osobowych w miejscowościach: Ogrodniki, Perkowice, Dobrynka i Kobylany,
•    przebudowę nawierzchni 11 przejazdów kolejowych (w tym dwa zlikwidowano),
•    przebudowę 9 mostów i 11 mniejszych obiektów inżynieryjnych (przepustów),
•    budowę kilku kilometrów dróg kołowych równoległych z liniami kolejowymi, służących m.in. lokalnym mieszkańcom.

Ponadto unowocześniono urządzenia sterowania ruchem kolejowym, urządzenia sieci teletechnicznej, przebudowano linię potrzeb nietrakcyjnych służących m.in. oświetleniu peronów i zasilaniu urządzeń na przejazdach kolejowych. W ten sposób zakończono etap I modernizacji części torowej linii E-20 na odcinku Siedlce – Terespol o długości 121 km stanowiącej część II Paneuropejskiego korytarza Wschód – Zachód łączącego Berlin i Moskwę.

Efektem modernizacji jest:
•    likwidacja ponad 40 ograniczeń prędkości
•    zmniejszenie kosztów eksploatacji i utrzymania linii kolejowej,
•    poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych,
•    umożliwienie jazdy pociągom pasażerskim z prędkością 160 km/h i towarowym 120 km/h,
•    skrócenie czasu przejazdu na odcinku z Siedlec do Terespola o ok. 40 minut
•    ograniczenie hałasu i drgań,
•    zmniejszenie oddziaływania linii kolejowej na środowisko naturalne, w szczególności na migrację małych zwierząt.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach kontraktu ISPA/FS 2001/PL/P/PT/012-04 Lot D Biała
Podlaska - Terespol przez konsorcjum firm:

•    Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu (lider),
•    Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 S.A.
•    Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie- Torpol sp. z o.o.
•    Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM sp. z o.o.
•    Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe sp. z o.o.
•    Przedsiębiorstwo „AGAT” S.A.

Etap II inwestycji przewiduje m.in. modernizację stacji Siedlce, Łuków, Miedzyrzec Podlaski (w pełnym zakresie robót) oraz dalszą wymianę systemów sterowania ruchem kolejowym i urządzeń telekomunikacyjnych. Rozpoczęcie prac w ramach drugiego etapu przewidywane jest na IV kwartał 2010 r.
Całkowity koszt projektu Nr ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/012 „Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap I” wynosi 263,5 mln euro. Koszty kwalifikowane wynoszą 211,2 mln euro, w tym: grant ISPA/FS 158,4 mln euro, budżet państwa 52,8 mln euro.

Informacja prasowa
wytworzona przez Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.Przecięcie wstęgi od lewej: Stefan Dziedziul PRKiI S.A. Wrocław, Wiesław Panasiuk wójt gminy Biała Podlaska, Paweł Dziwisz członek zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Krzysztof Iwaniuk wójt gminy Terespol.


77,819,546 unikalne wizyty