MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA DRÓG W CENTRUM GMINYDrukuj

  • 01/08/2016 09:16:14

W ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” Gmina Terespol, od 31 marca 2016 r., realizuje projekt  pn. „Utworzenie spójności komunikacyjnej  z krajowym systemem transportowym w gminie Terespol, poprzez budowę dróg łączących drogę krajową Nr 2 z drogą powiatową Nr 1046L”.

Koszt realizacji zadania - 4 867 112,20 zł.
Uzyskana dotacja z budżetu państwa – 2 433 556,10 zł.

Zadanie obejmuje:
1. Budowę ul. Zielone Wzgórza / wraz z wydzielonym oświetleniem/ i drogi na dz. 128 w Kobylanach.
2. Włączenie ul. Zielone Wzgórza do drogi krajowej Nr 2/ wraz ze zmianą organizacji ruchu na drodze krajowej/.
3. Budowę  dróg na terenie Centrum Gminy/wraz z wydzielonym oświetleniem i kanalizacją deszczową/.
Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A., 21-500  Biała Podlaska.
Na dzień 30 lipca 2016 r. wykonano:
- podbudowę  i warstwę wiążącą na wszystkich drogach o nawierzchni z betonu asfaltowego;
- podbudowę w 100%  i 40% nawierzchni dróg z kostki brukowej;
- zatokę postojową i chodnik;
- kanalizację deszczową.
Realizacja zadania przebiega zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Finansowym.
Termin zakończenia budowy ustalono na 31.10.2016 r.


77,828,319 unikalne wizyty