MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWE MIEJSCA POSTOJOWE W MAŁASZEWICZACHDrukuj

  • 02/08/2016 08:44:23

/images/news/postoj_1.jpgGmina Terespol uwzględniając wnioski właścicieli działek i mieszkańców Małaszewicz, wykonała miejsca postojowe dla samochodów osobowych łączące ul. Ogrodową z ul. Podleśną
w Małaszewiczach. Utwardzenie miejsca postojowego wraz z ustawieniem krawężników i odwodnieniem wykonano systemem gospodarczym przez Gminę Terespol.
Wykonane miejsca postojowe poprawią warunki do korzystania z dostępu do ogródków działkowych dla zmotoryzowanych mieszkańców, a tym samym poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego i komfort mieszkańców ul. Ogrodowej.
Zachęcamy do korzystania z nowo wykonanych miejsc postojowych, jednocześnie zwracamy się z prośbą o niepozostawianie samochodów na ul. Ogrodowej.

/images/news/postoj_2.jpg

77,827,193 unikalne wizyty