MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZIMA W OBIEKTYWIEDrukuj

  • 29/01/2010 12:05:58
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM
PN.: „ZIMA W OBIEKTYWIE”

Celem konkursu jest zebranie atrakcyjnego materiału fotograficznego  z terenu Gminy Terespol do wykorzystania w promocji Gminy Terespol, dla popularyzacji turystycznych atrakcji gminy, jak również odkrywania ukrytych talentów oraz rozpowszechnienia fotografii wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Zdjęcia będą wykorzystane w materiałach i publikacjach promocyjnych gminy.
Konkurs ma charakter otwarty i mogą wziąć w nich udział wszystkie osoby zamieszkałe na terenie Gminy Terespol. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Płytę CD lub DVD wraz z nagranym zdjęciem i zgłoszeniem należy przesłać w kopercie z dopiskiem Konkurs Fotograficzny „Zima w obiektywie” na adres:
Urząd Gminy Terespol
Ul. Wojska Polskiego 47
21-550 Terespol
lub złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Terespol, w pokoju nr 1 do dnia 25.02.2010 r. - liczy się data wpływu.

 

77,568,532 unikalne wizyty