MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA DROGI I UTWARDZANIE PLACU PRZY KAPLICY RZYMSKO-KATOLICKIEJ W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 10/08/2016 16:00:00

/images/news/20160807_185741_resized_1.jpg
Zakończono budowę drogi i utwardzenia placu w sąsiedztwie nowobudowanej kaplicy rzymsko-katolickiej w Kobylanach. Inwestycja Gminy Terespol swoim zakresem obejmowała następujący zakres: budowę drogi pożarowej z kostki brukowej,
z wjazdem od ul. Krótkiej; budowę drogi dojazdowej z parkingiem z płyt ażurowych oraz budowę chodnika wokół Kaplicy.
Wykonawcą robót w zakresie ukształtowania dróg i placów była Spółka Eko-Bug
w Kobylanach.
Wartość robót: 140 983,08 zł.

77,617,360 unikalne wizyty