MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOBYLANACHDrukuj

  • 30/08/2016 13:34:30

Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na budowę cmentarza komunalnego w Kobylanach. Przetarg wygrała spółka Eko-Bug w Kobylanach za kwotę 1 136 156,45 zł. Zakres robót obejmuje budowę kaplicy cmentarnej wraz z ciągami pieszo-jezdnymi i parkingiem, wykonanie alejek żwirowych przy kwaterach, wykonanie przyłącza nN, wykonanie ogrodzenia cmentarza i budowę kolumbarium na 32 wnęki. Inwestycja realizowana będzie etapowo.  Termin realizacji etapu I do dnia 29 czerwca 2018r.

W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego do kaplicy cmentarnej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła spółka Eko-Bug w Kobylanach za kwotę 66 443,30 zł.

BUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W KOBYLANACH

77,569,594 unikalne wizyty