MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

UTWARDZENIE PLACU PRZY GARAŻACH W MAŁASZEWICZACHDrukuj

  • 30/08/2016 13:38:38

Inwestycja Gminy Terespol pn. Budowa utwardzenia placu na dz. nr 878 w Małaszewiczach (przy garażach) została ukończona i przekazana mieszkańcom (właścicielom garaży) do użytkowania. W ramach w/w inwestycji wykonano utwardzenie placu z kostki brukowej o powierzchni 2 814,2m2, obejmującego swoim zakresem utwardzenie powierzchni dróg dojazdowych oraz płyt wjazdowych do garaży. W ramach inwestycji wykonano także odwodnienie ze ścieków z kostki brukowej i  odwodnienie liniowe o łącznej długości 478 mb oraz rowy odwadniające. Plac został wyposażony w pionowe oznakowanie drogowe.

Łączny koszt przedsięwzięcia (mapa do celów projektowych, projekt techniczny, roboty budowlane oraz nadzór inspektora nadzoru) wyniósł 349 182,56 zł. 

UTWARDZENIE PLACU PRZY GARAŻACH W MAŁASZEWICZACH

84,191,188 unikalne wizyty