MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 01/09/2016 15:04:27

KRUS

Uprzejmie informuję, że z dniem 1 sierpnia br. firma InPost w sposób nagły i niespodziewany zaprzestała wykonywania usług pocztowych na rzecz KRUS. Odstępując od umowy InPost nie wywiązał się z zadania dostarczenia korespondencji przekazanej firmie w miesiącu lipcu. Takim sposobem znaczna część rolników z Powiatu Bialskiego nie otrzymała przekazów bankowych KRUS celem uiszczenia składki za III kwartał.
W związku z powyższą sytuacją zwracam się z prośbą o obowiązku niezwłocznego dokonania wpłaty składki pomimo braku przekazu bankowego.
Informujemy, że wysokość składki za III kwartał pozostaje taka sama jak w II kwartale. W sytuacji jakichkolwiek zmian mogących wpłynąć na wysokość składki proszę rolników o bezpośredni kontakt z Placówką Terenową w Białej Podlaskiej celem naliczenia prawidłowej jej wysokości.

Kierownik Placówki Terenowej

mgr Marek Uściński

77,819,733 unikalne wizyty