MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NIŻSZE PODATKI W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 28/11/2016 14:47:51

Podatki 24 listopada 2016 r. Rada Gminy Terespol uchwaliła stawki podatkowe na 2017 r.
Obniżono stawki podatku od nieruchomości dla budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz garaży, budynków gospodarczych i stodół. Pozostałe stawki nie zostały zmienione, pozostaną na poziomie z 2016 r.    
Chcąc zachęcić przedsiębiorców z branży transportowej do inwestycji na terenie gminy Terespol, znacząco obniżono stawki podatku od środków transportowych. Dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych oraz przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton uchwalone one zostały na poziomie minimalnym. Natomiast dla pozostałych pojazdów uchwalono stawki na poziomie połowy stawek ustawowych.
Stawki podatku rolnego oraz leśnego również ulegną obniżeniu poprzez zastosowanie stawek ustawowych. Odstąpiono od wprowadzania na terenie gminy opłaty miejscowej oraz od posiadania psów.

Uchwały określające wysokość tych stawek są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ugterespol.bip.lubelskie.pl w zakładce URZĄD GMINY->WZORY DOKUMENTóW->Referat Finansowo-Podatkowy

87,814,264 unikalne wizyty