MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ODKRYWANIE HISTORII POGRANICZA Z TWIERDZĄ BRZESKĄ I PRZEDMOŚCIEM TERESPOLSKIMDrukuj

  • 07/12/2016 10:41:48

/images/news/20161202_105408_001.jpg„Odkrywanie historii pogranicza z Twierdzą Brzeską i Przedmościem Terespolskim w tle- wzmacnianie partnerskich powiązań poprzez rozwój transgranicznego produktu turystycznego”

2 grudnia br. delegacja gminy Terespol w składzie: wójt Krzysztof Iwaniuk, przewodniczący rady Mieczysław Romaniuk i sekretarz Bogdan Daniluk była z roboczą wizytą  u mera Brześcia  Aleksandra Rogaczuka.

Tematem spotkania był projekt transgraniczny  POLSKA – BIAŁORUŚ – UKRAINA w zakresie turystyki i kultury. Podobne spotkanie odbyło się kilka dni w wcześniej w Urzędzie Gminy Terespol. Strony ustaliły, że do końca roku zgodnie z ogłoszonym naborem w ramach programu PL-BY-UA złożona będzie koncepcja wspólnego projektu „Odkrywanie historii pogranicza  z Twierdzą Brzeską i Przedmościem Terespolskim w tle”.

Po polskiej stronie Projekt będzie obejmował:

  • roboty budowlane i inne prace  zmierzające do  udostępnienia turystom fortów Przedmościa Terespolskiego w Łobaczewie Małym, Koroszczynie i Kobylanach;
  • budowę budynku ”Transgranicznego Centrum Promocji i Kultury w gminie Terespol”, który będzie też pełnił rolę Domu Kultury, z funkcją edukacyjno- szkoleniową, wystawienniczą, z zastosowaniem innowacyjnych narzędzi ukazujących dziedzictwo historyczne, i wyposażonego w sprzęt do obsługi wydarzeń kulturalno-historycznych;
  • organizację wspólnych imprez kulturalnych.

Natomiast nasi partnerzy po stronie białoruskiej chcieliby:

  • wykonać remont budynku byłych koszar Twierdzy, gdzie obecnie znajduje się biblioteka;
  • wybudować Centrum Tradycji z innowacyjnym wyposażeniem i stałymi instalacjami;
  • zorganizować cztery  imprezy historyczno-kulturalne, ukazujące charakterystyczne potencjały produktu turystycznego.

Trwają intensywne prace nad szczegółami wspólnego projektu w ramach, którego można pozyskać 90 % dofinansowania.

Równocześnie w Brześciu była również delegacja PSP z wicewojewodami podlaskim i lubelskim. Tematem spotkania był kolejny wspólny projekt PSP-MYC w ramach którego w sąsiedztwie Urzędu Gminy Terespol ma powstać strażnica PSP. Życzmy sobie powodzenia w konkursach, które będą rozstrzygane w przyszłym roku.

/images/news/20161202_1054380.jpg

87,829,281 unikalne wizyty