MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWE STAWKI OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2017 r.Drukuj

  • 03/01/2017 11:50:57

Od 1 stycznia 2017r. w gminie Terespol obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkanych (Uchwała Nr XIV/121/16 Rady Gminy Terespol z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki takiej opłaty):

- za odpady zbierane w sposób selektywny – 6 zł od osoby za miesiąc ;

- za odpady zbierane nieselektywnie – 12 zł od osoby za miesiąc.

Terminy wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2017 r.

Za I kwartał – do dnia 15 marca 2017 r.

Za II kwartał – do dnia 15 czerwca 2017 r.

Za III kwartał – do dnia 15 września 2017 r.

Za IV kwartał – do dnia 15 grudnia 2017 r.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania: w kasie Urzędu Gminy Terespol  21-540 Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 lub  na konto: PKO BP SA 13 1020 1260 0000 0402 0014 0228  tytułem „Opłata śmieciowa” lub u SOŁTYSA . 

Zmiana stawki opłaty nie powoduje konieczności zmiany deklaracji za gospodarowanie odpadami.

77,818,905 unikalne wizyty