MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WZMACNIMY POLSKIE ROLNICTWODrukuj

  • 25/01/2017 10:18:35

http://gminaterespol.pl/images/news/mrirw2017.png

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel

i

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek

mają zaszczyt zaprosić na

konferencję wojewódzką pn. „Wzmacniamy polskie rolnictwo".

Wydarzenie odbędzie się w dniu 30 stycznia 2017 roku, w godz. 12.00-14.00, w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4).

W programie konferencji:
Wystąpienie Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka Wystąpienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela
-  Program działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019
-  Program Rozwoju Głównych Rynków Rolnych na lata 2016-2020
- Priorytety Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2017 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019

Wystąpienie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Zarudzkiego
-  Rolnictwo w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju
-  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Wystąpienie Senatora RP, Przewodniczącego Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Zastępcy Przewodniczącej NSZZ RI „Solidarność" Jerzego Chróścikowskiego
-  Działania Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz realizacji polityki rolnej państwa Wystąpienie Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktora Szmulewicza
-  Rola Rady Dialogu Społecznego w realizacji polityki rolnej państwa Wystąpienia przedstawicieli organizacji rolniczych
Dyskusja

87,814,984 unikalne wizyty