MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA DOBRATYCZE KOLONIADrukuj

  • 10/02/2017 15:35:24

Obrazy newsów: herb_2013.png


WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE

SOŁTYSA

 SOŁECTWA DOBRATYCZE KOLONIAO G Ł O S Z E N I E


   Wójt Gminy Terespol ogłasza, że w dniu 16 marca 2017 r. o godz.  17.00, na posesji Pana Siwagow Józefa, Dobratycze Kolonia  27, odbędzie się  Zebranie Wiejskie Sołectwa Dobratycze Kolonia w celu przeprowadzenia uzupełniających  wyborów Sołtysa.

 

Porządek Zebrania Wiejskiego:

1) otwarcie obrad Zebrania Wiejskiego;

2) stwierdzenie prawomocności Zebrania;

3) wystąpienie Wójta Gminy Terespol;

4) przyjęcie proponowanego porządku obrad;

5) przeprowadzenie wyborów Sołtysa;

6) wolne wnioski;

8) zamknięcie obrad Zebrania Wiejskiego.


Wójt Gminy Terespol
Krzysztof Iwaniuk


ZARZĄDZENIE NR 14/17 WóJTA GMINY TERESPOL z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa w sołectwie Dobratycze Kolonia

77,628,704 unikalne wizyty