MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ IM ORŁA BIAŁEGO W KOBYLANACH O ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNYDrukuj

  • 07/03/2017 12:55:41

W dniu 27 lutego 2017  roku w Lublinie Wójt Gminy Terespol Krzysztof Iwaniuk i Skarbnik Gminy Pani Wiesława Szymańska podpisali umowę z Zarządem Województwa Lubelskiego reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego i Wicemarszałka Grzegorza Kapustę,  na realizację inwestycji pod nazwą „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół im. Orła Białego w Kobylanach o oddział przedszkolny”.

Inwestycja realizowana będzie z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Oś Priorytetowa 13 Infrastruktura Społeczna Działanie 13.5 Infrastruktura Przedszkolna. Przyznana kwota dofinansowania to  501 500,00 zł. Planowany całkowity  koszt inwestycji to 1 251 074,63 zł. Termin zakończenia rozbudowy 30 sierpień 2018 r.

/images/news/przedszkole_elewacja_17.jpg

87,715,419 unikalne wizyty