MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

SAMORZĄD – WIELKI SUKCES POLSKIEJ DEMOKRACJIDrukuj

  • 11/03/2010 11:28:29
SAMORZĄD – WIELKI SUKCES POLSKIEJ DEMOKRACJI
20 lat temu w Polsce ruszyła reforma samorządowa – wielki sukces polskiej demokracji.
W dwudziestą rocznicę uchwalenia przez Sejm ustawy samorządowej 8 marca br.  w Poznaniu ponad 1200 wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, marszałków, przewodniczących rad, radnych i pracowników samorządowych wzięło udział w jubileuszowym Kongresie 20-lecia Samorządu Terytorialnego.

Poprzedziło go posiedzenie Komitetu Obywatelskiego - „ Samorządność dla Rzeczypospolitej" z udziałem przewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Jerzego Buzka i spotkanie b. premiera z przedstawicielami zarządów organizacji samorządowych. Buzek podkreślił rolę w tworzeniu reform samorządowych prof. Jerzego Regulskiego i Jerzego Stępnia. Przypomniał też, że jego gabinet od 1997 roku kontynuował działania reformatorskie.
W kolejnym dniu podczas uroczystej inauguracji Kongresu z samorządowcami spotkał się m.in. prezydent Lech Kaczyński, marszałek Sejmu Bronisław Komorowski, a gościem honorowym był były premier Tadeusz Mazowiecki.
Ciepłe słowa do samorządowców skierował Prezydent RP Lech Kaczyński, który powiedział,  że samorządy to elity lokalne i regionalne. Bez ich zaangażowania, dbałości o tzw. małe ojczyzny, Polska nie będzie się rozwijała .Nie ma przeciwstawienia rząd - samorząd, bo samorząd to "sposób realizowania imperium państwa, a państwo jest jedno: Polska". Jego zdaniem samorząd cały czas się rozwija. Prezydent zwrócił uwagę, że Polska musi rozwijać się równomiernie. Jego zdaniem lansowanie koncepcji, że kilka lokomotyw, czyli silnych regionów, pociągnie rozwój jest zła. - Bo to koncepcja podziału Polski na Polskę A, B albo C .
O sukcesie reformy oraz koniecznych zmianach mówili również m.in. ojcowie reformy – profesorowie Michał Kulesza, Jerzy Regulski i Jerzy Stępień.
Gratulacje uczestnikom rocznicowego kongresu złożył także były prezydent Lech Wałęsa. "Wasz sukces jest sukcesem Polski" - napisał w odczytanym samorządowcom liście. "Przywrócenie samorządności oznaczało odejście od narzuconych w czasach komunistycznych centralizacji. Dawało szansę na budowanie państwa lokalnie, wzmacniało więzi, wspierało rozwój społeczeństwa. Wprowadzane reformy samorządowe są uznawane za jedne z najlepiej przeprowadzonych i zwieńczonych sukcesem zmian ustrojowych w Polsce" - napisał Lech Wałęsa.
Podczas Kongresu 20 samorządowców, otrzymało szczególne wyróżnienie -  Róże Franciszki Cegielskiej. W tym wąskim gronie wyróżnionych znalazł się także Krzysztof Iwaniuk Wójt Gminy Terespol, Wiceprzewodniczący ZGW RP. Nagrody przyznało sześć korporacji samorządowych, tworzących stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego - Związek Miast Polskich, Związek Powiatów Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Województw RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich. Wyróżnienie upamiętnia postać Franciszki Cegielskiej - byłej posłanki, minister zdrowia, a w latach 1990-1998 prezydent Gdyni. Podczas pełnienia tej funkcji stała się symbolem odważnego i skutecznego zarządzania miastem.
Kongres był nie tylko podsumowaniem dotychczasowego dorobku samorządów. Podczas paneli dyskusyjnych samorządowcy starali się nakreślić przyszłą rolę samorządu w systemie ustrojowym Polski, poruszając m.in. zagadnienia dotyczące finansów, oświaty, e-administracji, ochrony środowiska, infrastruktury i energetyki.
D.Wowczeniuk
77,677,242 unikalne wizyty