MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

BUDOWA KOLEJNYCH DRÓG NA TERENIE CENTRUM GMINY W KOBYLANACHDrukuj

  • 16/03/2017 13:00:00

W dniu 13 marca 2017r. w Lublinie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka oraz Skarbnika Gminy Wiesławę Szymańską a Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa drogi lokalnej (6 KDL, 7 KDL) i drogi dojazdowej 2 KDD na terenie Centrum Gminy w Kobylanach”.
Zadanie jest realizowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Koszt realizacji zadania wynosi 1 949 781,01 zł, w tym dotacja Wojewody Lubelskiego -  947 893,00 zł.
Wybudowane drogi wzbogacą infrastrukturę drogową Gminy Terespol o kolejne kilometry utwardzonych dróg gminnych. Zapewnią dogodny dojazd, w każdych warunkach atmosferycznych, obecnym i przyszłym właścicielom nieruchomości, którzy planują w najbliższych latach rozpoczęcie budowy budynków mieszkalnych na terenie Centrum Gminy w Kobylanach.

BUDOWA KOLEJNYCH DRóG NA TERENIE CENTRUM GMINY W KOBYLANACH

87,831,760 unikalne wizyty