MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

SOŁTYS DOBRATYCZE KOLONIA ZOSTAŁ WYBRANYDrukuj

  • 17/03/2017 09:42:16

http://gminaterespol.pl//images/photoalbum/album_403/dsc_4082_t2.jpgW dniu 16 marca 2017 r.  o godz. 17.00  na posesji Pana Siwagow Józefa  odbyło się Zebranie Wiejskie Sołectwa Dobratycze Kolonia. Zebranie zostało zwołane przez Wójta Gminy Terespol  w celu przeprowadzenia uzupełniających wyborów Sołtysa Sołectwa Dobratycze Kolonia,  w związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowego sołtysa sołectwa  Pana Romana Naumiuka na skutek śmierci.

Obrady Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dobratycze Kolonia na podstawie upoważnienia Wójta Gminy   przeprowadził pracownik Urzędu Gminy Terespol Pani Danuta Wowczeniuk, Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

/images/news/dsc_4102.jpgDla dokonania ważnego wyboru Sołtysa wymagana była obecność osobista co najmniej  20% uprawnionych do głosowania w sołectwie. W Zebraniu Wiejskim uczestniczyło 19 mieszkańców Sołectwa Dobratycze Kolonia na 78 osób uprawnionych do głosowania, w związku z czym Zebranie Wiejskie było zdolne do podejmowania wiążących decyzji i dokonało wyboru Sołtysa w pierwszym terminie.

Komisja Skrutacyjna powołana przez Zebranie Wiejskie  mieszkańców Sołectwa Dobratycze Kolonia  w składzie: Przewodniczący- Pani Elżbieta Kulupa, Członek- Pani Ewa Kuśmierczyk, Członek- Pan  Krzysztof Kwieciński przeprowadziła wybory uzupełniające Sołtysa Sołectwa  Dobratycze Kolonia.

Mieszkańcy w głosowaniu tajnym dokonali wyboru Sołtysa. Spośród dwóch zgłoszonych kandydatur większością głosów  Sołtysem Sołectwa Dobratycze Kolonia  został Pan Jarosław Siwagow uzyskując 15 głosów.

>>> GALERIA ZDJĘĆ <<<

77,616,480 unikalne wizyty