MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

„NIC O NAS BEZ NAS, NIE POZWÓLMY NA DALSZY DEMONTAŻ POLSKI!”Drukuj

  • 17/03/2017 16:18:03

W dniu 16 marca br. w Warszawie spotkali się samorządowcy z gmin, miast powiatów i regionów. Inicjatorami  były wszystkie ogólnopolskie organizacje. Wyraźnym liderem był Związek Gmin Wiejskich RP. Około 1600 osób zgromadzonych na Sali plenarnej postanowiło wyłonić komitet protestacyjny wobec planowanych działań rządzących niweczących polski samorząd.

Formum samorządowe marzec 2017Miało to miejsce, w czasie kiedy w Polsce właściwie przestał działać Sąd Konstytucyjny, polska armia straciła doświadczonych dowódców, podporządkowana została rządowi prokuratura, trwa zamach na niezawisłość sądów i pojawiły się zapowiedzi przedstawicieli rządu i prezesa partii rządzącej obrażające liderów polskich samorządów.
W tym czasie pojawiły się również konkretne przedsięwzięcia dążące do recentralizacji państwa w postaci konkretnych aktów prawnych odbierających samorządom kompetencje, np. w zakresie powiatowych urzędów pracy, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i inne.
Zgromadzeni, wielokrotnie podkreślali, że systemowy demontaż państwa prawa cofnie nas do epoki PRL, gdzie wójta, burmistrza, prezydenta będzie mogła   „ przywozić  w teczce” jedynie partia, a wspólny dorobek z mieszkańcami „ małych ojczyzn” stanie się historią.
Wielokrotnie podkreślano również, ze to dzięki polskim samorządom zmieniło się oblicze naszych miast i wsi, a nasz model  samorządu jest jednym z lepszych w Unii Europejskiej i nie należy go psuć wyrywkowymi metodami, np. poprzez ograniczanie biernego prawa wyborczego. Nie ma zgody na rewolucje, bo skutki takich działań mogą być katastrofalne dla mieszkańców, a szczególnie dla małych gmin.
Potrzeba wręcz przeciwnych działań stabilizujących lokalną administrację, od której wymaga się coraz więcej profesjonalizmu, np. poprzez tworzenie służby cywilnej, która również poprzez ostatnie działania przestała praktycznie istnieć.
 „Nic o nas bez nas, nie pozwólmy  na dalszy demontaż Polski!” – było słychać liczne głosy z Sali. Konkluzją spotkania było przypomnienie   podstawowych zasad ustroju państwa zawartych w Karcie Samorządności i apel do całego środowiska samorządowego o przyjmowanie tego dokumentu w formie stanowisk przez organy stanowiące. Rada Gminy Terespol  już się wypowiedziała w dniu 24 lutego br. przyjmując Apel, w którym  wyraziła swój sprzeciw wobec planowanych zmian w kodeksie wyborczym zmierzających do przekreślenia dorobku polskiej samorządności.

>>> Galeria zdjęć <<<

89,549,502 unikalne wizyty