MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Sierpień 2020 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

ZAPROSZENIE NA POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJDrukuj

  • 23/03/2017 09:02:29

Serdecznie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej,
które odbędzie się w dniu 31 marca  2017 r. o godz. 9.00
w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1,
 Kobylany, Piętro II, Sala Nr 31.

Proponowany porządek posiedzenia:
1.    Otwarcie obrad
2.    Stwierdzenie quorum.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej Komisji.
5.    Projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
6.    Projekt uchwały w sprawie zmian  uchwały budżetowej na rok 2017.
7.    Projekt uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
8.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017 pomocy finansowej dla Powiatu Bialskiego.
9.    Projekt uchwały w sprawie udzielenia w roku 2017  pomocy finansowej  dla Województwa Lubelskiego.
10.    Projekt uchwały w sprawie nadania Medalu Honorowego Zasłużonego
dla Gminy Terespol.
11.    Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2017.
12.    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla kategorii dróg gminnych.
13.    Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas określony do trzech  lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
14.    Projekt uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Terespol.
15.    Projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia
31 sierpnia 2019 r.
16.    Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.
17.    Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol.
18.    Sprawozdanie z realizacji  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2016 rok.
19.    Wolne wnioski.
20.    Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ
JAN KRZYŻANOWSKI

50,508,535 unikalne wizyty