MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w KobylanachDrukuj

  • 09/06/2017 15:13:09

Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi  na rzece Czapelka w Kobylanach

Na Wykonawcę (spośród 31 ofert, które zostały złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) zadania pn.  „Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlami towarzyszącymi na rzece Czapelka w Kobylanach” Gmina Terespol wybrała firmę PRAKTIBUD Adam Gwizdała z Tomaszowa Lubelskiego.

W dniu 7 czerwca 2017r. w Urzędzie Gminy Terespol nastąpiło podpisanie umowy na budowę w/w zbiornika przez Krzysztofa Iwaniuka Wójta Gminy Terespol oraz Adama Gwizdałę Właściciela firmy PRAKTIBUD Adam Gwizdała.

Wartość umowna zadania wynosi 7 657 026,05 zł. Koszty inwestycji w całości  ponosi budżet Gminy Terespol.

Budowa zbiornika będzie realizowana w  latach 2017-2019.

Samorząd Gminy Terespol poprzez budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni ok.25 ha i zdolności retencyjnej prawie 1 mln m3 wody, wychodzi naprzeciw nowym przepisom ustawy Prawo wodne, które wymuszą realizację zadań związanych z gromadzeniem wody. Nowe prawo wodne przyniesie opłaty związane z wodami opadowymi i roztopowymi. Dla gmin posiadających systemy zamknięte koszty te będą mniejsze.

Zbiornik retencyjny w Kobylanach podniesie atrakcyjność terenu Centrum Gminy przyszłym inwestorom oraz powiększy ofertę gminy Terespol o nowy obiekt służący mieszkańcom do wypoczynku oraz rekreacji.

77,617,054 unikalne wizyty