MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ULICA KOLEJARZY DO MODERNIZACJIDrukuj

  • 09/04/2010 13:54:39
ULICA KOLEJARZY DO MODERNIZACJIW dniu 6 kwietnia miałem możliwość podpisania umowy w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie o dofinansowanie przebudowy ulicy Kolejarzy w Małaszewiczach. Było to uwieńczenie wieloletnich zabiegów o modernizację tej drogi, która od początku była drogą zakładową PKP. Dziś jest już w zasobie gminnych dróg publicznych, odszkodowanie dla PKP Nieruchomości zapłacił Skarb Państwa i jej modernizacja zostanie dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą około 3 mln zł. Zniknęła zatem ostania przeszkoda, aktualnie Urząd Gminy ogłasza przetarg na wykonanie nowej nawierzchni, chodników, ścieżki rowerowej i zatoczek postojowych przy blokach PKP oraz oświetlenie. Całość zadania według wartości kosztorysowej przekracza 6 mln zł. i będzie zrealizowana w listopadzie 2011 r.
To praktycznie ostatnia, tak ważna inwestycja drogowa w naszej gminie i jednocześnie tak długo wypracowywana, ze względu na skomplikowany proces w strukturach PKP. Jednak wytrwałość została nagrodzona potwierdzając, że marzenia się spełniają
77,827,175 unikalne wizyty