MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 12/07/2017 13:54:15

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Murawiec - Żuki powiat bialski, województwo lubelskie informuje i zaprasza udziałowców Wspólnoty wsi Murawiec Żuki na ogólne zebranie członków spółki, które odbędzie się w dniu:


14 lipca 2017r. o godz. 17.30 (I termin zebrania)
21 lipca 2017r. o godz. 17.30 (II termin zebrania - odbędzie się tylko w przypadku braku połowy liczby udziałowców w dniu 14.07.2017r.)


Zebranie odbędzie się w świetlicy w Murawiec - Żuki.
Porządek zebrania:
1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
2. Otwarcie obrad zwyczajnego ogólnego zebrania członków
3. Stwierdzenie quorum
4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania
6. Sprawozdanie Zarządu Spółki z bieżącej działalności
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego i wieloletniego planu finansowego
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części dochodów spółki na prowadzenie księgowości spółki
9. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy gruntów
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków zarządu spółki
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej spółki
12. Wolne wnioski
13. Zakończenie obrad zwyczajnego zebrania członków

77,691,104 unikalne wizyty