MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

ZMIANY PRAWA WYBORCZEGODrukuj

  • 18/12/2017 13:43:17

W związku z brakiem konsultacji społecznych i niezwykle pośpiesznym tworzeniem prawa wyborczego dla wszystkich szczebli samorządu,  organizacje samorządowe zainicjowały wysłuchanie publiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Z ramienia Związku Gmin Wiejskich w wysłuchaniu uczestniczył Krzysztof Iwaniuk Wiceprzewodniczący ZGW RP, Wójt Gminy Terespol.

ZMIANY PRAWA WYBORCZEGO

Kilkadziesiąt organizacji pozarządowych  oraz przedstawiciele  partii politycznych 9 grudnia br. odniosło się do proponowanych zmian w ordynacji wyborczej, które w sposób zasadniczy zmieniają  praktycznie ustrój samorządu. Wśród proponowanych zmian w poselskim projekcie znalazły się m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidacja jednomandatowych okręgów wyborczych w małych gminach, powołanie zupełnie nowych komisarzy wyborczych i wytyczenie nowych okręgów oraz wygaszenie obecnego składu PKW po wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Według partii rządzącej, chodzi o zwiększenie transparentności wyborów oraz o lepsze funkcjonowanie samorządów. Zupełnie inaczej zmiany postrzegają nie tylko organizacje pozarządowe, ale również m.in. Państwowa Komisja Wyborcza. Według nich proponowane rozwiązania stanowią zagrożenie dla przebiegu przyszłorocznych wyborów samorządowych.

Prace nad projektem toczą się w niezwykle szybkim tempie. Wnioskodawcy nie stworzyli przestrzeni na wysłuchanie opinii licznych środowisk, których dotyczą rozwiązania w proponowanej ustawie. Podczas obrad Komisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw z zakresu prawa wyborczego zgłoszono formalne wnioski o zorganizowanie w Sejmie wysłuchania publicznego. Jednak wszystkie one, zostały odrzucone. W konsekwencji organizatorzy stworzyli przestrzeń, by wszystkie zainteresowane organizacje, osoby i instytucje  mogły zaprezentować swoje argumenty przed  szeroką opinia publiczną.

Efektem miedzy innymi tej inicjatywy obecny na wysłuchaniu publicznym poseł sprawozdawca przekazał  argumenty strony samorządowej i społecznej, które zostały uwzględnione przez Komisję Nadzwyczajną w postaci kolejnych 100 poprawek, przez co jest nadzieja, że ta  pospieszna rewolucja zostanie nieco  złagodzona. Wśród uwzględnionych poprawek m.in.  pozostawiono  jednomandatowe okręgi wyborcze w gminach do 20 tys., Rada gminy, a nie komisarz będzie określała też okręgi wyborcze.

Pozwala to na uniknięcie upartyjnienia małych samorządów gdzie autentyczność wspólnoty samorządowej jest niepodważalna, bo  „rura kanalizacyjna czy droga” nie ma wymiaru politycznego.

Szkoda, że tak zasadnicze sprawy tworzy się u nas w pospiechu, bez czasu na konsultacje.

Dzięki aktywności organizacji samorządowych i społecznych oraz PKW w trosce o los wyborów i prawidłowe ich przeprowadzenie udało się przynajmniej częściowo ograniczyć budzące wiele kontrowersji zmiany.

63,018,603 unikalne wizyty