MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

KOLEKTORY SŁONECZNE W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 27/04/2010 09:41:12
Informujemy Państwa, że obecnie jedynym, możliwym i realnym programem w ramach którego,  indywidualni właściciele nieruchomości (czyli każdy z mieszkańców) mogą uzyskać wsparcie finansowe na montaż instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) jest program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach tego programu każde gospodarstwo może skorzystać z preferencyjnego kredytu bankowego z dotacją w formie dopłat, w wysokości 45 % uzyskanego kredytu.
Wiadomo już, że środki z kredytu bankowego z dotacją NFOÅšiGW wypłacane będą bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy kolektorów słonecznych, na podstawie wystawionych faktur wystawionych na zakup i montaż tych urządzeń.
Każdy zainteresowany instalacją kolektora na swojej nieruchomości  będzie mógł osobiście uzyskać kredyt na to zadanie.  W związku z tym, iż program nie daje możliwości udziału finansowego Gminy w realizacji tego przedsięwzięcia samorząd  deklaruje pomoc w informowaniu o Programie oraz przygotuje spotkania dla zainteresowanych mieszkańców z przedstawicielami NFOÅš i GW oraz Banków.
Wszelkie informacje na temat w/w Programu będą publikowane na stronie internetowej UG Terespol oraz  w Biuletynie  Informacyjnym Urzędu.
Opis Programu priorytetowego „Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej Kogeneracji”  znajduje się na stronie internetowej: www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/. Również na stronie internetowej NFOÅš i GW opublikowany zostanie wykaz banków, z którymi zostaną zawarte umowy.
E. Napiórkowska
77,819,462 unikalne wizyty