MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Åšwięto StrażakaDrukuj

  • 04/05/2010 08:00:00
Szanowne Druhny/Druhowie

Z okazji Åšwięta Strażaka, chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej od wielu dziesięcioleci cieszy się uznaniem Naszego społeczeństwa. Ofiarność i poświęcenie Druhów podczas akcji pożarniczych, ratowania ludzi i ich mienia, pomoc w czasie klęsk żywiołowych pozwoliły uniknąć wielu ludzkich tragedii i ogromnych strat materialnych ,za co zyskaliście wdzięczność mieszkańców.
Na podkreślenie zasługuje również Wasza działalność społeczna, kulturalna.
W dniu święta pragnę przykazać najserdeczniejsze słowa podziękowania i osobistego uznania dla zaangażowania i profesjonalizmu w wykonywaniu jakże potrzebnej społeczeństwu służbie.
Ze strażackim pozdrowieniem
Prezes Zarządu Gminnego
Związku OSP RP w Terespolu
Krzysztof Iwaniuk
77,616,334 unikalne wizyty