MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 17/01/2018 10:22:00

Szanowni mieszkańcy Gminy Terespol
Rozpoczął się kolejny sezon grzewczy a wraz z nim sygnały od mieszkańców o uciążliwościach powodowanych spalaniem paliw w indywidualnych gospodarstwach domowych. W większości dotyczą one uciążliwości powstających w wyniku spalania zużytych podkładów kolejowych w paleniskach domowych. Nawiązując do niepokojących sygnałów docierających od mieszkańców naszej gminy, widzimy potrzebę przekazania (przypomnienia)  informacji o prawnych, zdrowotnych i środowiskowych skutkach posiadania na własnej nieruchomości zmagazynowanych podkładów kolejowych oraz ich używania jako opału we własnych paleniskach.
Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem obowiązuje:
• bezwzględny zakaz spalania zużytych drewnianych podkładów kolejowych oraz odpadów komunalnych;
• zakaz magazynowania zużytych podkładów kolejowych na terenach prywatnych posesji.
Drewniane podkłady kolejowe od setek lat (również i drewniane słupy teletechniczne) konserwowane były substancją o nazwie kreozot, który był dopuszczony do konserwacji wyrobów drewnianych wyłącznie na otwartej przestrzeni. W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że kreozot jest mieszaniną setek związków głównie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) i jest on rakotwórczy w każdym stężeniu. Stwarza szczególne zagrożenie w przypadkach, gdy impregnowane nim drewno ma bezpośredni kontakt z glebą, wodą lub jest wykorzystywane jako materiał opałowy. Kominy palenisk w indywidualnych gospodarstwach domowych są niezbyt wysokie i dym nie może być wyniesiony wysoko w górę, gdzie mógłby być rozproszony przez wiatr. Cząstki pyłu ( z przyczepionymi węglowodorami aromatycznymi) zawarte w dymie,  powstające ze spalania, pozostają zawieszone w powietrzu a następnie opadają na posesje spalającego podkłady oraz nieruchomości sąsiednie.
W związku z remontami oraz planowaną modernizacją szlaków kolejowych przebiegających przez naszą gminę niestety istnieje przypuszczenie, że część zużytych podkładów kolejowych zostanie nielegalnie  pozyskana jako opał lub surowiec budowlany. Podkłady te nie powinny trafiać do prywatnych użytkowników, gdyż jest to odpad niebezpieczny i ich transportem oraz utylizacją mogą zajmować się wyspecjalizowane firmy posiadające odpowiednie zezwolenia. Przepisy nie zezwalają na przekazywanie zużytych podkładów kolejowych osobom fizycznym.
Aby uniknąć sporów międzysąsiedzkich,  zatruwania środowiska naturalnego i być w zgodzie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska prosimy o zlikwidowanie podkładów kolejowych z posesji i używanie do spalania w indywidualnych paleniskach gospodarstw domowych wyłącznie surowców do tego dopuszczonych.
W artykule wykorzystano informację o szkodliwości spalania zużytych podkładów komunalnych uzyskaną z ogólnodostępnych stron internetowych.

63,021,017 unikalne wizyty