MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

STANOWISKO ZARZĄDU ZGWRP W SPRAWIE ASF W ZAKRESIE UPRAWNIEŃ ROLNIKÓWDrukuj

  • 20/03/2018 10:52:54

Stanowisko w sprawie sposobu kwalifikacji skutków następstw choroby zakaźnej zwierząt ASF w zakresie uprawnień rolników do odszkodowań i rekompensat.

Obecna regulacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. z 2017 r. poz.1855) zwanej „ustawą" w przypadku chorób zakaźnych zwierząt gospodarskich ASF przewiduje dwie ścieżki działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się i zwalczaniu chorób zakaźnych.
Pierwsza ścieżka polega na wydaniu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii decyzji nakazującej zabicie chorych, zakażonych, podejrzanych o zakażenie lub chorobę, albo zwierząt z gatunku wrażliwych na choroby oraz wypłacie stosownego odszkodowania.
Druga ścieżka to wprowadzenie i realizacja programu bioasekuracji.
Rozporządzenie zawierające „Program bioasekuracji mający na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń na lata 2015-2018" (Dz.U. z 2017 r. poz. 1378) wprowadzono w większości gmin w obszarze zagrożenia, z dniem 15 lipca 2017 r. Program umożliwia rolnikom, oprócz odszkodowania, staranie się o środki rekompensujące zmiany profilu produkcji, czyli likwidację stada i przerwę w produkcji.
Z uzyskanych informacji od rolników wynika, że w sytuacji obowiązywania ww. programu Powiatowy Lekarz Weterynarii podejmował indywidualne decyzje o wybiciu stad trzody z zastosowanie środków, o których mowa w art. 44 ust. 1 pkt 4 ustawy.
W konsekwencji wiele gospodarstw nie otrzymało rekompensat za przerwę w produkcji trzody tylko dlatego, że wydano i wykonano decyzję z tego innego trybu likwidacji stad, niż z art. 57 e ust. 4 ustawy.
W takich okolicznościach (nakazu zabicia stada) wystąpiła nierówność w przyznawaniu rekompensat wyrażająca się odmową ich przyznania tym rolnikom, którzy w oparciu o program mieli uprawnienie je otrzymać, ale w związku z decyzją z pierwszej ścieżki, zostali tych rekompensat pozbawieni. Takie działania spowodowały niezadowolenie i rozgoryczenie rolników działających w zaufaniu do organów Państwa. A to z kolei rodzi pytanie, czy właściwie przekazano rolnikom informacje w zakresie uprawnień do rekompensat, czy prawidłowo były stosowane przepisy ustawy, które przewidują (art. 57 e ust 8), że - o ile w drodze decyzji nakazano i wykonano wybicie zwierząt chorych czy też zdrowych - to nie wydaje się decyzji w ramach programu. Konsekwencją byłoby więc uznanie, że bez względu na podstawę decyzji o zabiciu stada, rolnik jest uprawniony do rekompensaty z budżetu państwa za nieprzerwane nieutrzymywanie w gospodarstwie zwierząt, których dotyczył ten zakaz.
Postulujemy wyjaśnienie odmowy wypłaty rekompensat pomimo bezspornego faktu nakazu zabicia stada w obszarze zagrożeniem ASF.


Warszawa 14.03.2018 r.

63,039,092 unikalne wizyty