MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

SZKODY ŁOWIECKIEDrukuj

  • 13/05/2010 13:55:51

SZKODY   ŁOWIECKIENa terenie gminy Terespol gospodarkę łowiecką prowadzą cztery koła łowieckie:

1.    WKŁ Nr 101 „NEMROD” z Warszawy obejmuje swoim zasięgiem obwód Nr 6 - do rzeki Krzny wieś Neple, Malową Górę, Kol.Dobryń, Małaszewicze Duże do drogi do kładki na PKP, Małaszewicze Małe, część Kobylan do torów PKP, m.Terespol do obwodnicy, Kuzawkę, Kukuryki, Samowicze, Lechuty Małe, Lechuty Duże, Koroszczyn, Łobaczew Mały i Łobaczew Duży.
2.    Koło Łowieckie „OTWOCK” z Warszawy obejmuje swoim zasięgiem na terenie gminy Terespol część obwodu Nr 13, tj. część wsi Małaszewicze Duże pomiędzy szosą E-30, drogą do kładki PKP, torami i granicą z gminą Zalesie od strony wsi Wólka Dobryńska.
3.    Koło Łowieckie „PONOWA” z Białej Podlaskiej obejmuje swoim zasięgiem na terenie gminy Terespol część obwodu Nr 11, tj. wsie Michalków, Polatycze, Lebiedziew, Murawiec-Żuki, Kol. Dobratycze i Kołpin-Ogrodniki.
4.    Koło Łowieckie „DĄBROWA” z Białej Podlaskiej obejmuje swoim zasięgiem na terenie gminy Terespol części obwodów Nr 2 i 12, tj. Łęgi, Bohukały, Krzyczew, Starzynka, część Nepli oraz Podolankę i Zastawek.

Wniosek o szacowanie występujących szkód łowieckich składa właściciel lub posiadacz gruntów w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia powstania szkody do przedstawicieli kół łowieckich na niżej wymienione adresy:

1. Obwód Nr 6 – WKŁ Nr 101 „NEMROD”
Chuda Józef
ul. Ogrodowa 9
21-550 Terespol
2. Obwód Nr 13 – Koło Łowieckie „OTWOCK”
KOŁO ŁOWIECKIE Nr 1
ul. Kołłątaja 1
05-400 Otwock
3. Obwód łowiecki Nr 11 – Koło Łowieckie „PONOWA”
Bialskie Towarzystwo Łowieckie „PONOWA”
Koło Nr 18 w Białej Podlaskiej
ul. Szkolny Dwór 27
21-500 Biała Podlaska
4. Obwody Nr 2 i 12 – Koło Łowieckie „DĄBROWA”
Żądło Bogusław
zam. Łobaczew Mały
ul. Piękna 73B
21-550 Terespol

Wstępnego i ostatecznego szacowania szkód dokonują przedstawiciele dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego przy udziale poszkodowanego w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia szkody. Na żądanie jednej ze stron w szacowaniu może brać udział przedstawiciel właściwej terytorialnie izby rolniczej.
Ostatecznego szacowania oraz wysokości odszkodowania dokonuje się najpóźniej na dzień przed zebraniem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy lub płodu rolnego.
O terminie planowanego zbioru uszkodzonych upraw lub płodów rolnych poszkodowany jest obowiązany powiadomić szacującego na piśmie w terminie 7 dni przed zamierzonym zbiorem upraw.
Wypłaty odszkodowań dokonują dzierżawcy lub zarządcy obwodów w terminie trzydziestu dni od dnia sporządzenia protokółu ostatecznego szacowania szkody.

L. Aleksandruk
77,675,764 unikalne wizyty