MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJADrukuj

  • 17/05/2010 13:19:27
W dniu 02.06.2010 r. o godz. 11.00 w Delegaturze Urzędu Wojewódzkiego w Białej Podlaskiej odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące obowiązujących regulacji prawnych związanych  z zatrudnianiem cudzoziemców na terytorium RP, powierzaniem wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzeniem działalności gospodarczej przez cudzoziemców na terytorium RP. Powyższe przedsięwzięcie przeznaczone jest dla firm zainteresowanych podejmowaniem współpracy z obywatelami państw trzecich prowadzących działalność gospodarczą na terytorium RP, osób fizycznych zatrudniających lub powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom, a także cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatu bialskiego.
W spotkaniu wezmą udział zaproszeni w charakterze ekspertów przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Powiatowego Urzędu Pracy oraz funkcjonariusze Straży Granicznej Placówki SG w Terespolu, Placówki SG w Bohukałach i Placówki SG w Kodniu.

77,686,609 unikalne wizyty