MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAGOSPODAROWANIE FORTU W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH DZIEŁO MIĘDZYFORTOWE KOBYLANY I – ROBOTY BUDOWLANEDrukuj

  • 21/06/2018 10:39:18

ZAGOSPODAROWANIE FORTU W MAŁASZEWICZACH MAŁYCH DZIEŁO MIĘDZYFORTOWE KOBYLANY I – ROBOTY BUDOWLANE

W dniu 19 czerwca 2018 r. zakończono  i odebrano prace remontowe obiektu fortecznego w Małaszewiczach Małych, wykonane przez przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bialbud Sp. J. Stanisław Lewczuk, Czesław Niczyporuk,, ul. Północna 4, 21-500 Biała Podlaska. Wartość wykonanych robót wyniosła 1 139 756, 39 zł. plus nadzór inwestorski 14 900,00 zł. Wyremontowano elewacje i pomieszczenia wewnątrz fortu, doprowadzono energię elektryczną i wodę.

Projekt   nr RPLU.07.01.00-06-0050/16. pt. „Zagospodarowanie Fortu w Małaszewiczach Małych – dzieło Międzyfortowe Kobylany I”  w ramach Działania 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014 – 2020,  uzyskał dofinansowanie ze środków  Unii Europejskiej z RPO WL 20014-2020 w wysokości 709 253,00 zł.     

77,692,343 unikalne wizyty