MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 25/06/2018 13:08:34

W związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach suszy na terenie kraju, w tym również w woj. lubelskim, informujemy o możliwości składania oświadczeń o stratach w rolnictwie występujących na terenie naszej gminy z powodu suszy. Informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany, pokój nr 8, nr tel.  83 411 20 32.

Oświadczenie należy złożyć w terminie umożliwiającym  komisji ds. szacowania strat  dokonanie oceny stanu upraw, przed planowanym zbiorem. Po zbiorze upraw nie będzie to możliwe.

W oświadczeniu należy wykazać wszystkie uprawy jakie zostały wpisane do wniosku o przyznanie płatności na 2018 rok składanego do ARIMR, niezależnie od stopnia poniesionych strat w uprawach (kopia protokołu do wglądu Komisji).

Rolnik posiadający grunty w innych gminach, składa oświadczenia także w tych gminach gdzie położone są grunty, a otrzymany z danej gminy cząstkowy protokół  niezwłocznie dostarcza do gminy w której znajduje się siedziba gospodarstwa, w celu sporządzenia protokołu końcowego.

Formularze oświadczeń w załącznikach na stronie: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

System monitoringu suszy rolniczej znajduje się pod adresem: http://www.susza.iung.pulawy.pl/glowna/


77,616,705 unikalne wizyty