MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

NOWY SZLAK JEDWABNYDrukuj

  • 06/07/2018 10:06:32

 Modernizacja Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze

W związku z pojawiającą się szansą - jedną na tysiąc lat, dotyczącą chińskiej inicjatywy „Nowego Szlaku Jedwabnego" oraz prowadzonymi pracami nad projektem CARGOTORU z udziałem funduszy unijnych „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią - prace studialne" Wójt Gminy Terespol zainicjował spotkanie poświęcone problematyce związanej z technicznymi aspektami w/w projektu jak również z potrzebą wdrożenia konkretnych propozycji uczestników przewozów kolejowych na przejściu granicznym Brześć - Terespol, które miało miejsce w dniu 2 lipca 2018r. w Urzędzie Gminy Terespol.

Spotkanie poświęcone problematyce związanej z technicznymi aspektami projektu „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią - prace studialne"

Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich zaproszonych instytucji/firm z wyjątkiem przedstawicieli kolei białoruskiej (termin spotkania zbiegł się ze Świętem Narodowym Białorusi). W spotkaniu uczestniczył  m.in. konsul Republiki Białoruś w Białej Podlaskiej, wicekonsul RP w Brześciu, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego, komendant Placówki Straży Granicznej w Terespolu, spółka Cargotor, Biuro Projektowe SYSTRA, PKP Cargo CL, przewoźnicy prowadzący działalność w rejonie przeładunkowym Małaszewicze tj. Gaspol, AGROSTOP, Eurotrans, Europort, Trasa, Adampol, INBAP.
Podczas spotkania przedstawiciele spółki CARGOTOR przedstawili stan zaawansowania i zakres prac przy projekcie „Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze korytarza 8 linii towarowych na granicy UE z Białorusią". Prezes Spółki Cargotor poinformował, ze tematem wiodącym tego projektu jest przepustowość. Prace nad koncepcją modernizacji w rejonie przeładunkowym Małaszewicze są jeszcze w trakcie. Projekt swoim zakresem obejmuje: budowę dodatkowych torów, budowę dwóch nowych stacji rozrządowych: Małaszewicze Południe i Kobylany 2, nowe urządzenia SRK a także budowę wiaduktu nad szlakiem kolejowym w celu skomunikowania strony południowej szlaku kolejowego ze stroną północną. Wójt Gminy Terespol odniósł się do przedstawionej koncepcji wiaduktu w Kobylanach (w sąsiedztwie obecnego przejazdu) którego zaprojektowanie wymusza zakres modernizacji oraz obowiązujące przepisy. Wójt zaproponował lokalizację wiaduktu nad szlakiem kolejowym w Małaszewiczach. Planuje się, że w terminie 2-3 miesięcy Cargotor wybierze koncepcję zaproponowaną przez projektantów i przedstawi wszystkim zainteresowanym stronom w celu dalszych konsultacji i uzgodnień.
Podczas spotkania pokrótce omówiono również planowane inwestycje na granicy polsko-białoruskiej związanej z rozbudową przejścia granicznego w Terespolu oraz budową nowych mostów granicznych.

62,929,192 unikalne wizyty