MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Pismo Ministra Åšrodowiska z dnia 26 kwietnia 2010 r.Drukuj

  • 25/05/2010 10:51:12
MINISTER ÅšRODOWISKA
Andrzej Kraszewski


W związku z pismem Ministra Åšrodowiska znak: DL-lpn-0770-8/20213/10/ms z dnia 26 kwietnia 2010 r. informuję, że w ramach programu monitoringu lasów w latach 2010-2015 będą prowadzone prace pomiarowe w lasach wszystkich kategorii własności na terenie powiatu bialskiego. Prace te będą wykonywane co roku w okresie od 1 czerwca do 30 września na stałych powierzchniach obserwacyjnych rozmieszczonych w sieci 8 x 8 km.
Mając  na uwadze znaczenie prowadzonych prac dla oceny stanu zdrowotnego lasów powiatu bialskiego, a także pilny charakter sprawy przekazuje powyższe pismo wraz z prośbą o poinformowanie właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z programem monitoringu lasu.
84,191,436 unikalne wizyty