MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ŚLADAMI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJIDrukuj

  • 16/07/2018 13:54:54

ŚLADAMI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI12 lipca 2018 roku po 10 latach gruntownych prac budowlano-konserwatorskich została uroczyście otwarta cerkiew w Sosnowicy oraz  nastąpiło zakończenie i podsumowanie  projektu pn. „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”.

Uroczystościom Boskiej Liturgii przewodniczył arcybiskup Abel Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej w asyście licznie przybyłych duchownych z okolicznych parafii. Swoją obecnością, to niecodzienne wydarzenie, uświetnili również przybyli przedstawiciele centralnych oraz regionalnych instytucji publicznych i urzędów, lokalni przedstawiciele samorządu, jak również wieloletni współpracownicy i partnerzy.

O PROJEKCIE

Tytuł projektu: „Hrubieszów, Sosnowica, Sławatycze, Kobylany – zagospodarowanie zabytkowego otoczenia cerkwi prawosławnych na projektowanym szlaku kulturowym „Śladami Wschodniosłowiańskiej Tradycji”.

Beneficjent: Prawosławna Diecezja Lubelsko-Chełmska – Partner Wiodący

Partnerzy Projektu: Parafia Prawosławna pw. Narodzenia NMP we Włodawie, Parafia Prawosławna pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie, Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach, Parafia Prawosławna pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach.
Okres realizacji: 2016-2018. Całkowita wartość projektu: ponad 2,6 mln zł.
Dofinansowanie – w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych – pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

ŚLADAMI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIEJ TRADYCJI Zakres projektu: zagospodarowanie otoczenia zabytkowych cerkwi w Hrubieszowie, Sosnowicy, Sławatyczach i Kobylanach. Prace były prowadzone pod ścisłym nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
W ramach projektu, w poszczególnych świątyniach zrealizowano następujące prace:
- w Cerkwi pw. Zaśnięcia NMP w Hrubieszowie: utwardzono nawierzchnię wokół cerkwi, dokonano pielęgnacji zieleni wraz z nasadzeniami;
- w Cerkwi pw. św. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sosnowicy wykonano: ogrodzenie wokół świątyni, utwardzenie terenu, pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniami;
- w Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Sławatyczach wykonano: ogrodzenie wokół świątyni, schody przy bramie głównej, pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniami;
- w Cerkwi pw. Opieki Matki Bożej w Kobylanach: dokończono wykonanie ogrodzenia wokół cerkwi, utwardzono nawierzchnię wokół obiektu, wykonano opaskę wokół świątyni, wykonano pielęgnację zieleni wraz z nasadzeniami.
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

77,677,336 unikalne wizyty