MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

NOWY SZLAK JEDWABNY PRZEZ MAŁASZEWICZEDrukuj

  • 07/08/2018 13:37:40

Spotkanie z Andrzejem Bittelem wiceministrem Infrastruktury i Budownictwa ds. transportu kolejowego.
6 sierpnia br., odbyło się spotkanie z ministrem Andrzejem Bittelem  z udziałem  przedstawicieli resortu , PKP Cargo, PLK oraz wójtami: gminy Terespol i gminy Piszczac.
Rozmowy dotyczyły opracowywanej koncepcji modernizacji Małaszewicz, jako polskiej stacji granicznej na nowym szlaku jedwabnym. Oprócz kluczowych spraw jakimi jest udrożnienie kolejowego przejścia granicznego Brześć – Małaszewicze i koniecznością skoordynowania prac PKP, Straży Granicznej oraz KAS modernizacja zaniedbanej infrastruktury będzie niezwykle ważna dla logistyki obsługi istniejących terminali przeładunkowych.
Ważnym tematem, jest też kwestia wiaduktu przy szlaku kolejowym E-20 w rejonie Małaszewicz, bowiem wraz z proponowanym wzrostem ilości pociągów towarowych na tym szlaku, przejazd w Kobylanach przez większość czasu będzie zamknięty.
Kolejne spotkanie na ten temat planowane jest w Urzędzie Gminy Terespol jesienią bieżącego roku, gdzie firma Systra opracowująca koncepcję przedstawi dotychczasowy wynik prac do konsultacji społecznych oraz dla  firm posiadających terminale przeładunkowe w sąsiedztwie „Portu” Małaszewicze.
Więcej informacji na temat planów PKP Cargo w kontekście jedwabnego szlaku pod linkiem:
https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/nowy-jedwabny-szlak,154,0,2412698.html

77,630,125 unikalne wizyty