MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

100 KM DRÓG NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCIDrukuj

  • 22/08/2018 11:31:34

Budowa drogi Lechuty Małe - Samowicze

Budowa drogi Lechuty Małe -Samowicze 21 sierpnia 2018 r. w Lublinie została zawarta umowa pomiędzy Gminą Terespol reprezentowaną przez Wójta Gminy Terespol Krzysztofa Iwaniuka a Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Sławomira Sosnowskiego oraz Wicemarszałka Pana Grzegorza Kapustę o przyznaniu dotacji na pokrycie części zadania budowy drogi Lechuty Małe – Samowicze. Udzielona dotacja Gminie Terespol wynosi 50 000,00 zł i związana jest z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej.

Termin zakończenia budowy drogi został określony w umowie z Wykonawcą, którym jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego „Tre-DROM” Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Jest to kolejna droga gminna utwardzona nawierzchnią bitumiczną. Wybudowana droga skomunikowała właścicieli nieruchomości kolonijnych Samowicz tzw. „Surowa” z siecią dróg gminnych a także z drogami wyższej kategorii: drogi powiatowej nr 1046 L Malowa Góra-Kobylany w miejscowości Koroszczyn z drogą wojewódzką nr 698 Janów Podlaski-Terespol w miejscowości Samowicze.

100 KM DRóG NA STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI Poprzez realizację zadania inwestycyjnego budowy drogi, jak również otrzymaniu z Urzędu Marszałkowskiego dotacji celowej Gmina Terespol włączyła się w uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości pod hasłem: 100 km dróg na stulecie niepodległości.


<<< GALERIA ZDJĘĆ >>>

88,985,151 unikalne wizyty