MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

O G Ł O S Z E N I EDrukuj

  • 25/09/2018 14:01:23

Plakat „CZYSTE POWIETRZE”

Pobierz ulotkę

W dniu: 29 września 2018 r. o godz. 18 00 (sobota),

w lokalu: Urząd Gminy Terespol, Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, II piętro sala nr 32

odbędzie się spotkanie organizowane przez Ministerstwo Środowiska w sprawie realizacji przyjętego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Programu Priorytetowego „CZYSTE POWIETRZE” z mieszkańcami Gminy Terespol. Celem spotkania będzie upowszechnienie w społeczeństwie świadomości odpowiedzialności każdego mieszkańca za jakość powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na poprawę stanu jakości powietrza.

 Spotkanie służyć będzie także zapoznaniu zebranych z możliwością uzyskania dotacji - ekodopłaty i niskoprocentowej pożyczki na termomodernizację budynków jednorodzinnych, wymianę starych pieców i zakup i montaż nowych źródeł ciepła, zakup i instalację urządzeń produkujących energię ze źródeł odnawialnych: paneli fotowoltaicznych , kolektorów słonecznych, pomp ciepła oraz montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

 W Imieniu Organizatora – Ministra Środowiska
Serdecznie zapraszam

Wójt Gminy Terespol


86,132,837 unikalne wizyty