MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

WIADUKT W KOBYLANACH I KŁADKA W MAŁASZEWICZACH W TRAKCIE UZGODNIEŃDrukuj

  • 05/10/2018 16:18:57

WIADUKT W KOBYLANACH I KŁADKA W MAŁASZEWICZACH W TRAKCIE UZGODNIEŃW dniu 4 października br. w Urzędzie Gminy Terespol odbyło się kolejne spotkanie z firmą CARGOTOR, która opracowuje projekt przebudowy suchego portu Małaszewicze, w związku z koncepcją „Nowego Szlaku Jedwabnego” przez Brześć – Małaszewicze, dotyczące budowy wiaduktu i kładki dla pieszych nad szlakiem kolejowym E-20.
Uzgodniono lokalizację:
- wiaduktu nad torami, który wybudowany będzie w Kobylanach, w ciągu drogi powiatowej nr 1047L;
- kładki umożliwiającej ruch pieszy przez tory, która będzie wybudowana w Małaszewiczach.
W celu poprawy bezpieczeństwa i komunikacji, a także zmniejszenia ruchu tranzytowego ustalono, że od strony Kobylan konieczna jest dodatkowa droga wzdłuż toru KWK do ulicy Kodeńskiej w Małaszewiczach Małych. Umożliwi to firmom, które mają swoje siedziby w Małaszewiczach, a terminale po drugiej stronie kolejowego szlaku E-20, skrócony i bezpieczniejszy dojazd bez konieczności wyjazdu na trasę E-30.
Aktualnie wynajęta przez CARGOTOR firma projektowa „SYSTRA” dopracuje uzgodnione wstępnie rozwiązania drogowe i przedstawi do akceptacji.
Ponadto w przedmiotowej sprawie odbędą się konsultacje z udziałem mieszkańców gminy oraz z podmiotami gospodarczymi, które funkcjonują w strefie aktywności gospodarczej (WOC i okolice),  gdzie pozyskaliśmy dwóch nowych inwestorów, mających w planach wybudowanie nowych terminali.
Realizacja przedsięwzięcia przewidywana jest w nowej perspektywie finansowej UE  tj. w latach 2021 ÷ 2027.
O kolejnych etapach wyżej wymienionego przedsięwzięcia będziemy informować na bieżąco.

77,629,782 unikalne wizyty