MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

BIEŻĄCA OCENA JAKOŚCI WODY


Roczna jakość wody

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ODWOŁANE spotkanie konsultacyjneDrukuj

  • 26/10/2018 14:04:56

UWAGA !!!

ODWOŁANE  spotkanie konsultacyjne,

 które miało się odbyć w dniu 28 października 2018r.

 

w temacie budowy wiaduktu w Kobylanach nad układem torowym w miejscu istniejącego przejazdu kolejowego, który w wyniku prac modernizacyjnych Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze musi zostać zamknięty.

 Spotkanie, które miało się odbyć w dniu 28 października 2018 r. o godz. 13:00 w siedzibie UG Terespol w Kobylanach zostaje odwołane z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy Terespol i odbędzie się w innym terminie.

 O terminie konsultacji będziemy informować zwyczajowo tj. na internetowej stronie gminy Terespol oraz na tablicach ogłoszeń.

                                                                                    

                                                                       Wójt

                                                                       Gminy Terespol

                                                                          Krzysztof Iwaniuk

87,714,093 unikalne wizyty