MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Sesja Rady Gminy TerespolDrukuj

  • 15/11/2018 08:08:27

Sesja Rady Gminy Terespol


Zawiadamiam, że Postanowieniem z dnia 6 listopada 2018 r.
Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej zwołał I Sesję Rady Gminy Terespol,
na dzień 23 listopada 2018 r. godz. 10.00.
Sesja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Terespol,
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie obrad.
2. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnego i Wójta.
3. Złożenie ślubowania przez Radnych.
4. Stwierdzenie quorum.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Terespol.
7. Złożenie ślubowania przez Wójta
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Terespol.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalania składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Terespol.
12. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Terespol.
13. Zakończenie obrad.


WóJT GMINY TERESPOL
KRZYSZTOF IWANIUK

77,570,114 unikalne wizyty