MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW REKREACYJNYCH W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 29/11/2018 11:20:54

W 2018 r. wykonano dostawę i montaż wyposażenie terenów rekreacyjnych  w Kobylanach, Lechutach Dużych, Neplach, Polatyczach,  Zastawku,  za kwotę -  51 192,00  zł.
Wykonano dostawę i montaż w:
1. Kobylany :
   - parasole ogrodowe z trzciny z ławami i stolikami z bali - 5 kpl.
   - sztuczne palmy 5,5 m - 2 kpl.
   - sztuczne palmy 3,5 m - 1 kpl.                       
2. Lechuty Duże -  siłownia zewnętrzna biegacz i orbitrek, regulamin - 1 kpl.
3. Neple - siłownia zewnętrzna biegacz i orbitrek, regulamin - 1 kpl.
4. Polatycze - siłownia zewnętrzna biegacz i orbitrek, regulamin - 1 kpl.
5. Zastawek - siłownia zewnętrzna biegacz i orbitrek, regulamin - 1 kpl.  
Dostawę z montażem wykonano w ramach realizacji operacji objętej umową o przyznanie pomocy nr 00393-6935-UM0310940/17 z dnia 16 stycznia 2018 r. w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Wnioskowana wysokość refundacji wynosi 32 572,00 zł.

ZAGOSPODAROWANIE TERENóW REKREACYJNYCH W GMINIE TERESPOL

77,820,105 unikalne wizyty