MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

DEFIBRYLATOR W URZĘDZIE GMINY TERESPOLDrukuj

  • 10/12/2018 13:04:25

DEFIBRYLATOR W URZĘDZIE GMINY TERESPOLKażdy pracodawca ma obowiązek organizowania w firmie punktów pierwszej pomocy. Taki punkt zazwyczaj kojarzy się z apteczką wiszącą na ścianie. Jednak nawet najlepiej wyposażona apteczka nie wesprze nas kiedy nastąpi Nagłe Zatrzymanie Krążenia i trzeba będzie działać by ratować ludzkie życie. W takim wypadku defibrylator może okazać się niezastąpiony.
Defibrylacja jest jedynym znanym jak dotąd współczesnej medycynie zabiegiem przerywającym migotanie komór – zaburzenie rytmu odpowiedzialne w ponad 50% za nagłe zatrzymanie krążenia.
Od momentu wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia z upływem każdej minuty szanse na uratowanie człowieka spadają o 7 do 10%. Ofiara zatrzymania akcji serca ma tylko 5% szans na przeżycie. Jeżeli zostaną podjęte zabiegi ratunkowe, szanse wzrastają trzykrotnie. Jeśli w pobliżu miejsca wypadku znajdzie się defibrylator i zostanie prawidłowo użyty, szansa na uratowanie życia ludzkiego sięga 70%.
Defibrylator AED Plus jest czymś więcej niż tylko urządzeniem do wyzwalania energii elektrycznej – wspiera ratownika w czasie całej akcji ratowniczej, począwszy od pierwszych czynności na miejscu zdarzenia, przez analizę rytmu, aż po wspomaganie prowadzenia efektywnego i poprawnego masażu pośredniego serca. Wbudowany metronom wskazuje prawidłową częstość uciśnięć klatki piersiowej, a unikalna, jednoczęściowa elektroda samoprzylepna kontroluje głębokość ucisków w trakcie ucisku serca. Defibrylator AED Plus jest jedynym w swoim rodzaju aparatem, który prowadzi ratownika przez całą procedurę BLS AED (basic life support, automatic external defibrilation) nie pozostawiając miejsca na domysły, niepewność czy stratę cennych sekund.
Urządzenie znajdują się na parterze  w budynku Urzędu Gminy Terespol obok ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych pok. 10.
Przeprowadzono także szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy z wykorzystaniem urządzenia AED, dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy i Gminnego Centrum Kultury.

DEFIBRYLATOR W URZĘDZIE GMINY TERESPOL

77,617,143 unikalne wizyty