MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

POWIATOWE MŁODZIEŻOWE ZAWODY POŻARNICZE W GMINIE TERESPOLDrukuj

  • 02/06/2010 15:12:37

 

KILKANAÅšCIE MŁODZIEŻOWYCH DRUŻYN POŻARNICZYCH Z POWIATU BIALSKIEGO UCZESTNICZYŁO W ZAWODACH POWIATOWYCH, KTóRE ODBYŁY SIĘ W ÅšRODĘ 2 CZERWCA O GODZ. 10.00 NA TERENIE REKREACYJNYM W KOBYLANACH
/TEREN PRZY POMNIKU  WROTA WOLNOÅšCI/


Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze są powoływane po to, by zainteresować młodzież działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotować ją do bezinteresownej służby w OSP. Ich najważniejsze zadania to m.in.: organizowanie działalności kulturalno-oświatowej związanej z ochroną przeciwpożarową, rozwijanie sprawności fizycznej członków oraz działalność wolontarystyczna. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat, o dolnej granicy wieku decyduje w statucie jednostka OSP.
D.Wowczeniuk
84,191,514 unikalne wizyty