MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

Koszty energii elektrycznej w Gminie Terespol na lata 2019-2020Drukuj

  • 18/12/2018 14:23:54


W związku z chaosem informacyjnym dotyczącym podwyżek cen energii elektrycznej dla jednostek samorządu terytorialnego, Urząd Gminy Terespol informuje, co następuje.

Zakupy energii elektrycznej przez Gminę Terespol realizowane są na podstawie przepisów Prawa zamówień  publicznych.  W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej na lata 2019-2020 na potrzeby Gminy Terespol przeprowadzonego w IV kwartale br. została wybrana oferta spółki TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. z Krakowa. Firma ta przedstawiła najkorzystniejszą cenę spośród pięciu spółek, które złożyły oferty.

Nowa cena zakupu energii elektrycznej dla Gminy Terespol, będzie obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. i wynosić będzie 0,4367 zł brutto/1kWh,  przy dotychczasowej 0,2526 zł brutto/1 kWh (obowiązującej w latach 2017-2018 i uzyskanej przez gminę również w wyniku  przetargu nieograniczonego). Cena jest jednakowa dla wszystkich taryf (C-12 b, C-11, G-11, C-21) i stref.

Oznacza to wzrost kosztów ponoszonych przez Gminę Terespol na oświetlenie uliczne, szkoły i  mienie komunalne o 72,9 %   w stosunku do bieżącego roku.

Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy informacji o zmianie stawek za dystrybucję od operatora sieci tj. PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy także, że w dniu 15.11.2018r. Prezes Spółki Eko-Bug podpisał umowę z PGE S.A. na dostawę energii elektrycznej na trzy lata, z następującymi stawkami za 1 kWh:

 taryfa C11 - 0,84 zł brutto/1 kWh umowa z 15.11.2018r. (0,71 zł/kWh umowa z 16.11.2017r.) wzrost o 15,5 %

taryfa B 22- 0,46 zł brutto/1 kWh umowa z 15.11.2018r. (0,45 zł/kWh umowa z 16.11.2017r.) wzrost o 2,2 %

taryfa C 22 - 0,65 zł brutto/1 kWh  umowa z 15.11.2018r. (0,63 zł/kWh umowa z 16.11.2017r.) wzrost o 3,1 %.

84,192,608 unikalne wizyty