MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

INFORMACJA Z PGE Dystrybucja S.A. Odział LublinDrukuj

  • 28/12/2018 15:03:59

PGEPGE Dystrybucja SA Oddział Lublin w ramach podstawowej działalności wykonuje przebudowy, rozbudowy i modernizacje stacji i linii wchodzących w skład sieci elektroenergetycznej. Prawidłowa eksploatacja wpływa na zmniejszenie zagrożenia awariami i zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii dla mieszkańców z terenu naszego działania.

Ze względu na charakter wykonywanych prac remontowo - eksploatacyjnych wymagane może być wyłączenie pewnych elementów sieci i w związku z tym wstrzymanie na kilka, a nawet kilkanaście godzin, dostaw energii dla odbiorców na danym terenie. Zdajemy sobie sprawę, że każda przerwa w dostawie prądu jest dla odbiorców uciążliwa i dezorganizuje codzienne życie. W związku z tym staramy się tak zorganizować prace w terenie, aby nie powodowały przerw w dostawie energii lub trwały możliwie jak najkrócej.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, realizując obowiązki nałożone prawem na Operatora Systemu Dystrybucyjnego Elektroenergetycznego powiadamia odbiorców z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem o terminach i czasie planowanych przerw w dostarczaniu energii elektrycznej poprzez umieszczenie stosownych informacji na swojej stronie internetowej pod adresem https://pgedystrybucja.pl/ . Dodatkowo informacje dostępne są również pod numerem telefonu 991 w formie komunikatów głosowych. Dla większości przypadków planowanych wyłączeń stosujemy również wywieszanie plakatów w terenie w miejscach zwyczajowo przyjętych.

PGE Dystrybucja S.A. rozpoczęła realizację zadania zmierzającego do indywidualnego powiadamiania odbiorców na telefony komórkowe o planowanych przerwach w dostarczaniu energii elektrycznej. Aktualnie jest możliwe indywidualne powiadamianie na adres e-mail poprzez zamówienie bezpłatnego newslettera z informacjami o planowanych wyłączeniach - poprzez wypełnienie krótkiego formularza dostępnego na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. (link: https://pgedystrybucja.pl/wylaczenia/Newsletter-z-informacjami-o-wylaczeniach).Mając na względzie naszą dobrą współpracę na rzecz lokalnych społeczności, zwracamy się z uprzejmą prośbą o zamieszczanie na stronie internetowej Państwa urzędu informacji o planowych wyłączeniach prądu. Można to zrealizować poprzez umieszczenie w tzw. Komunikatach informacji pt. „PGE Dystrybucja S.A. zawiadamia o planowanych wyłączeniach prądu" i podanie linków do naszej strony internetowej oraz do dostępu do formularza newslettera.

Z pewnością podawanie tej ważnej dla wszystkich informacji będzie pozytywnie odebrane przez mieszkańców i odbiorców energii elektrycznej na terenie gmin objętych działaniem Oddziału Lublin.

Dodatkowo informujemy, że w pierwszym kwartale roku 2019 planujemy zorganizowanie III Lubelskiego Forum Energetycznego, gdzie między innymi przybliżymy Państwu problematykę planowanych wyłączeń w sieci elektroenergetycznej.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Lublin

86,196,845 unikalne wizyty