MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

DODATKOWE ZBIOROWE POLOWANIADrukuj

  • 15/01/2019 10:51:27

Kobylany, dn.14.01.2019 r.

Na podstawie art. 42 ab. ust. 2 Prawo łowieckie (Dz. U. z 2018 r. poz. 2033) oraz informacji uzyskanych od kół łowieckich niniejszym informuję, że w dniach 19-20 i 26-27 stycznia 2019 roku w godzinach 730 - 1600  w obwodach dzierżawionych przez koła łowieckie na terenie gminy Terespol organizowane będą dodatkowe zbiorowe polowania wieloobszarowe na dziki redukujące populację dzika i z tym związane ograniczenie choroby ASF.

Granice obszaru polowania zbiorowego, na którym będą się odbywać pędzenia zostaną oznaczone przez koła łowieckie tablicami ostrzegawczymi zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 października 2018 r. w sprawie tablicy ostrzegawczej o polowaniu zbiorowym (Dz.U. 2018, poz. 1939).

W związku z powyższym proszę o zachowanie szczególnej ostrożności w obszarach objętych polowaniem.

77,693,308 unikalne wizyty