MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyPANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021


NSP2021

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

Rozkład jazdy


Rozkład jazdy

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

Spotkanie szkoleniowo-informacyjne producentów rolnychDrukuj

  • 17/06/2010 08:31:17
Lubelska Izba Rolnicza
Lublin, 02.06.2010r.


Lubelska Izbą Rolnicza wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędem Marszałkowskim w Lublinie serdecznie zaprasza na spotkanie szkoleniowo - informacyjne, które odbędzie się dnia 22.06.2010r /wtorek/ o godzinie 10.00 w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, przy ul. Brzeskiej 41.
Spotkanie szkoleniowo - informacyjne skierowane jest do producentów rolnych województwa lubelskiego. Tematy poruszane na spotkaniu będą dotyczyły przyznawania pomocy z poszczególnych działań PROW 2007-2013. Szczególnie istotnym celem szkolenia jest przekazanie najnowszych informacji dotyczących możliwości uzyskania dotacji między innymi w działaniach:
  • Modernizacja gospodarstw rolnych;
  • Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;
  • Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;
  • Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa poprzez scalanie gruntów.
W wielu województwach obserwuje się brak dostępnych dla rolników środków, natomiast w naszym województwie w kilku działaniach są one jeszcze dostępne. Na ich rozdysponowanie niebawem będą ogłoszone nowe terminy naboru wniosków. Niewykorzystane przez nas środki zostaną przekazane do innych województw.
Dla niektórych działań może to być ostatni nabór w ramach PROW 2007-2013.
Szkolenia prowadzić będą specjaliści Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lubelskiej Izby Rolniczej oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie.
Spotkanie ma charakter otwarty dlatego też proszę przekazać to zaproszenie również innym zainteresowanym osobom.
63,038,085 unikalne wizyty