MENU

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKRZYNKA PODAWCZA

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota LubelszczyznyBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJBIP

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

Sesja Rady Gminy Terespol

BEZPŁATNY SYSTEM SMS

FACEBOOK

GMINA TERESPOL NA FACEBOOK


FACEBOOK

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

GeoportalHARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH

« Sierpień 2019 »
Po Wt Śr Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

PRAWA PACJENTA


 Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

POGODA

POLECAMY:

ZMIANY KADROWE W URZĘDZIE GMINY TERESPOLDrukuj

  • 17/01/2019 14:34:28

Wójt Krzysztof Iwaniuk z dniem 15 stycznia 2019 r. na stanowisko Zastępcy Wójta  Gminy Terespol powołał Bogdana Daniluka. Sekretarzem gminy Terespol została Danuta Wowczeniuk.

WicewójtBogdan Daniluk to doświadczony samorządowiec. Pracował m.in.  w latach 1985- 1991 w Urzędzie Miasta i Gminy Terespol, natomiast od 1992 roku pełnił funkcję Sekretarza Gminy Terespol.

Do obowiązków zastępcy wójta będzie należał m.in. nadzór nad  Referatem Infrastruktury i Środowiska, prowadzenie spraw związanych z inwestycjami oraz funkcją Gminy jako Zarządzającego WOC, wykonywanie czynności kierownika zamawiającego w postępowaniach o zamówienia publiczne oraz pozyskiwanie  środków  finansowych  krajowych  i z  Unii  Europejskiej  na  inwestycje na terenie gminy Terespol.

Pan Bogdan Daniluk, ma 59 lat, ukończył Akademie Rolniczą w Lublinie, Wydział Zootechniki uzyskując tytuł magistra inżyniera zootechniki.  Żonaty, 5 dzieci.

SekretarzDanuta Wowczeniuk zatrudniona jest w Urzędzie Gminy Terespol od 1993 roku, a od 2000 roku na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych. 

Do obowiązków sekretarza  będzie należało m.in zapewnienie prawidłowej organizacji i sprawne funkcjonowanie Urzędu, wykonywanie zadań służby BHP oraz nadzór nad Gminnym Centrum Kultury. Sekretarz jest jednocześnie kierownikiem Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

Pani Danuta Wowczeniuk, ma 47 lat, ukończyła Politechnikę Warszawską, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji uzyskując tytuł licencjata,  Wydział Prawa i Administracji na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskując tytuł magistra oraz studia podyplomowe na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Posiada również tytuł położnej dyplomowanej i technika ekonomisty o specjalności finanse i rachunkowość. Mężatka, 2 dzieci.

43,768,946 unikalne wizyty