MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

PROJEKT CZYSTA RZEKA JEST PRIORYTETEMDrukuj

  • 11/04/2019 08:11:10

WIZYTA BIAŁORUSKIEJ DELEGACJI  WIZYTA BIAŁORUSKIEJ DELEGACJI

W ramach projektu „Czysta rzeka- jest priorytetem” finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020, odbyła się wizyta studyjna białoruskiej delegacji w dniach 05-07.12.2018 roku na terenie Gminy Terespol. W skład białoruskiej delegacji wchodzili przedstawiciele KUMPP Żabinka. Podczas wizyty delegacja zapoznała się z organizacją użyteczności publicznej Gminy Terespol – zasadami i metodami oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Koroszczynie, oraz przedstawiono technologię poboru i uzdatniania wody. Zostały omówione innowacyjne metody , które są lub mogą być realizowane na podobnych obiektach infrastruktury użytkowej.

WIZYTA NA BIAŁORUSI POLSKICH PRZEDSTAWICIELI WIZYTA NA BIAŁORUSI POLSKIEJ DELEGACJI

Od 5 do 7 lutego 2019 roku odbyła się wizyta na Białorusi polskich przedstawicieli Spółki Eko-Bug – partnera w projekcie „Czysta rzeka – jest priorytetem”.
Podczas wizyty delegacja zapoznała się ze strukturami gospodarki komunalnej w miejscowości Żabinka. Delegacja odwiedziła szereg obiektów infrastruktury miejskiej, jak również plac budowy, gdzie trwają prace nad budową oczyszczalni ścieków.
Zorganizowano również zwiedzanie użyteczności publicznej – oczyszczalnie ścieków i sortownię odpadów w miejscowości Brześć. 

77,820,258 unikalne wizyty