MENU

SKRZYNKA PODAWCZA

EPUAP2
ePUAP ESP:
/2074hufjl4/skrytka

WYKAZ NUMERÓW

Wykaz numerów Urzedu Gminy Terespol

ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI

OFERTY INWESTYCYJNE

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

GMINNE CENTRUM KULTURY


Gminne Centrum Kultury

EKO-BUG

ZWIĄZEK GMIN WIEJSKICH

CEIDG

CENTRALNA EWIDENCJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

mikroporady.pl

SKORZYSTAJ Z USŁUG PUBLICZNYCH

PROJEKT WROTA LUBELSZCZYZNY


Wrota Lubelszczyzny

PANEL DLA NIEDOWIDZĄCYCH


Standardowa

Niedowidzący

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ


BIP

Transmisja online RADY GMINY TERESPOL


Sesja on-line

OSTRZEŻENIE POGODOWE

BIP

Zadania współfinansowane z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa


Projekty fundusze celowe

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską


Projekty UE

MIGAM PANEL

Obsługa osób głuchoniemych

USŁUGI OBYWATEL.GOV.PL

KARTA DUŻEJ RODZINY

KARTA DUŻEJ RODZINY

GMINNY PORTAL MAPOWY

Gminny Portal Mapowy

PORTAL MAPOWY

Geoportal

BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ


BADAM SIĘ, WIĘC MAM PEWNOŚĆ

POGODA

Deklaracja dostępności

POLECAMY:

OGŁOSZENIEDrukuj

  • 09/05/2019 13:15:16

Zarząd Spółki dla zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej we wsi Kobylany powiat bialski, województwo lubelskie informuje udziałowców Wspólnoty wsi Kobylany o zebraniu i zaprasza udziałowców w dniach:

 14 maja 2019r. – godz. 17.00 ( I termin zebrania)

21 maja 2019r. o godz. 9.00   (II termin tylko w przypadku braku połowy udziałowców na I terminie)

Zebranie odbędzie się w świetlicy w Kobylany

Porządek zebrania:

  1. Wybór Przewodniczącego ogólnego zebrania członków
  2. Otwarcie obrad zwyczajnego  ogólnego zebrania członków
  3. Stwierdzenie quorum
  4. Przyjęcie porządku obrad zwyczajnego ogólnego zebrania
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania 
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały numer 6 z dnia 17.04.2019r. w sprawie sprzedaży ziemi.
77,568,911 unikalne wizyty